Нов задълбочен анализ от NIEM подчертава неравномерното качество на законите и политиките за интеграция за притежателите на хуманитарен статут

Настоящи пропуски в правните и политическите рамки   Документът илюстрира как в прегледаните 10 държави от ЕС има значителна разлика в качеството на законите и политиките за интеграция, засягащи лицата с хуманитарен статут. Установено е също, че правните условия за

Programme “Learning together: Overcoming the educational difficulties caused by the pandemic” by Tech for Bulgarian Foundation and the financial support of the” America for Bulgaria”

Programme “Learning Together: Overcoming the Educational Difficulties Caused by the Pandemic” of the Teach for Bulgaria Foundation, with the financial support of the America for Bulgaria Foundation, aims to encourage schools to propose and implement workable solutions that help make