Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

На 21 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, Асоциация за развитие на София и Мулти култи колектив проведоха Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за

Покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия Проектите, финансирани в тази област, ще насърчават участието на бежанци и мигранти

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода юли – септември 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли–септември 2020г.   Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:   Актуална статистика за

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е третият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците

Български съвет за бежанци и мигранти участва в Глобалната консултация на ВКБООН с неправителствените организации

Годишните консултации на ВКБООН с неправителствените организации са уникално събитие, което предоставя важен форум за дебат по глобални и регионални теми и възможност за изследване на ново сътрудничество по застъпнически и оперативни въпроси.  

Нов пакт за миграцията и убежището – Ново начало за политиката за миграция в Европа

На 23 септември Европейската комисия предложи нов Пакт за миграцията и убежището, който да обхваща всички различни елементи, необходими за цялостен европейски подход към миграцията. Той определя подобрени и по-бързи процедури в системата за убежище и миграция и балансира принципите

Информационна среща „Структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България“

На 17 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН в България и Мулти култи колектив проведе информационна среща за ролята на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България. В събитието участваха

Покана за участие в академичен сборник – Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) има удоволствието да отправи покана към представителите на академичната общност за публикуване на статия в академичен сборник по повод годишния национален форум „Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България“,

Новото издание на Български съвет за бежанци и мигтанти: Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура

Представяме на вашето внимание изданието „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“, разработено от Български съвет за бежанци и мигранти по проект финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците.       Изтеглете в PDF  

Онлайн форум Младежко предприемачество в контекста на мигранцията

Българският съвет за бежанци и мигранти, като член на мрежата МАГНЕТ представя на вашето внимание онлайн тематичен форум „Младежко предприемачество в контекста на миграцията“ На 27 август MAGNET ще бъде домакин на последен тематичен форум, който ще събере практици от