Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група онлайн през 2020 година

За първи път ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците извършва пилотно онлайн проучване и се надяваме да постигнем с ваша помощ възможно най-много търсещи закрила и бежанци, особено тези, които може да се нуждаят от подкрепа сега във времена,

Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

Представяме на вашето внимание Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход ,провеждана от Европейската комисия. Комисията започва обществена консултация в целия ЕС, за да събере мнения относно новите действия, които могат да бъдат предприети

Втори брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е вторият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците

Публикувана процедура за предоставяне на БФП по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

„Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на

Уебинар за проблемите на мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят

Български съвет за бежанци и мигранти като част от мрежата MAGNET – Migrant Acceleration for Growth – Network for Entrepreneurship Training  представя на вашето внимание уебинар  за проблемите на мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят. Уебинарът е част

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода април – юни 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода април – юни 2020г. Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:   Статистика

Участие в Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше взето официално решение за учредяване на Асоциацията, определени бяха целите на сдружението

Анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция”

Представяме на вашето внимание анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция” за промотиране на хигиената и здравословния начин на живот сред търсещи и получили закрила лица разраборен по проект, съгласно Меморандум за разбирателство между Български

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лица с предоставен хуманитарен статут www.refugee.bg

 Български съвет за бежанци и мигранти стартира най-новият информационен уебсайт насочен към бежанците и предоставящ детайлна информация за правата и задълженията на новопризнатите бежанци и лицата с предоставен хуманитарен статут. Уебсайтът е достъпен на седем езика: български, английски, френски, арабски,

Куиз с награди по повод Световния ден на бежанеца

Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи отправят към вас покана за участие в онлайн куиз с награди по случай Световния ден на бежанеца. Проверете вашите знания и научете повече за бежанците по света, тяхната закрила и интеграция