Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

Мулти култи колектив в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН в България стартира програма за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти. Стажовете ще се проведат в периода 1 март и 30 април

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода октовмри – декември 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2020г.   Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:  

70 години закрила на хората, принудени да бягат Виртуална конференция по повод 70-годишнината от основаването на Върховния комисар на ООН за бежанците

Виртуалната академична конференция, „70 години закрила на хората, принудени да избягат“, ще се проведе на 18, 19, 21 и 27 януари като принос към изследванията и преподаването, очертани в Глобалния договор за бежанците. Тази конференция е съорганизирана от Глобалната академична

Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

Представяме на вашето внимание сборник „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“. Изданието включва статии относно закрилата и интеграцията на бежанците в динамичната ситуация на пандемията COVID-19.  Статиите в изданието са разработени от водещи експерти в сферата на

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите и получилите международна закрила в България. Интеграцията е разгледана, от една страна,

План за действие за интеграция и приобщаване на ЕС с препоръките от Международния спасителен комитет през погледа на специалистите по интеграция Мариана Стоянова от Български Червен кръст и Десислава Петкова от Каритас София

Европейският съюз стартира новия План за действие за интеграция и приобщаване – стратегия, която ще повлияе на политиката и финансирането на интеграцията през следващите седем години. Този нов план представя редица препоръки на Международния спасителен комитет. Те включват осигуряване на

Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

Отговорността за политиките за интеграция е преди всичко на държавите-членки. ЕС е създал голямо разнообразие от мерки за стимулиране и подкрепа на националните, както и на регионалните, местните власти и гражданското общество в техните усилия за насърчаване на интеграцията. Настоящият

Четвърти брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е четвртия от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците

Национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

На 18 ноември 2020 Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти култи колектив проведе национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“. В събитието взеха участие

ВКБООН стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят. Разработен в отговор на нуждите, изразени от студенти бежанци, сайтът UNHCR Opportunities има