Шети брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание шети брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“. Първият брой за 2021 г. на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е изготвен съвместно от Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Мулти култи колектив (МКК)

Проведен уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет

На 16.04.2021 г. се проведе уебинар на тема“Ролята на Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) за закрила и интеграция на бежанците“.   Срещата беше открита от гл. ас. д-р Кремена Йорданова, преподавател, катедра Етнология, СУ.   Обръщение към участниците

Онлайн курс „Предприемачество за мигранти и бежанци“

По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ)* Бългaрският съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание онлайн курс „Предприемачество за мигранти бежанци“ 19 април 2021 – 20 юни 2021. Курсът, изготвен от UNITAR в сътрудничество с UNCTAD,

Среща с новия представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България

На 29 март се състоя стратегическа  среща между новия представител на ВКБООН – Нарасимха Рао и председателя на БСБМ – Кина Събева. Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН ще продължат  партньорските си отношения за застъпничество и развитие на

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г. В изданието ще намерите информация по следните теми:   Интеграцията на бежанците през 2020 година. Развитие и предизвикателства на

Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери – опита във Франция

По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) Бългaрският съвет за бежанци и мигранти, като част от мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“ представя

Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

Български съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание анализа „Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4“. Този анализ е разработен в рамките на проекта V4NIEM от автори от четирите страни и целящ да

Компас за бежанци

Български съвет за бежанци и мигранти стартира Компас за бежанци, който представя на едно място информационни ресурси за интеграция на бежанците и предоставя възможност за онлайн консултация. Информираността и достъпът до информация са от съществено значение в процеса на интеграция

Онлайн събитие: KapaCITY – Подкрепа за интеграцията на чужденци на местно ниво

Конференция, озаглавена „Подпомагане на интеграцията на чужденци на местно ниво (KapaCITY), ще се проведе от 24 до 25 февруари 2021 г. онлайн (чрез Zoom). Конференцията е заключително събитие по проект KapaCITY, който е фокусиран върху подкрепата за интеграция на мигрантите