Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.       Изтеглете в PDF Обратна връзка       В изданието ще намерите информация по следните теми:

Курсове по български език, предоставяни от Агенция по заетостта по програмата за заетост и обучение на бежанци

Агенция по заетостта по програмата за заетост и обучение на бежанци набира кандидати за курсове по български език. Изисквания към кандидатите: Търсещи закрила с право на работа (т.е. подали молби преди минимум три месеца) Получили закрила в рамките на последните

Миграцията във фокус: справяне с информационните предизвикателства в хуманитарните действия

Представяме на вашето  внимание конференция „Миграцията на фокус: справяне с информационните предизвикателства в хуманитарните действия”, организирана в рамките на проект H2020 MIRROR. Събитието  е предвидено като форум за обсъждане на някои предизвикателства, свързани с информационните пропуски при формулирането и прилагането

Разработване на Манифест за интеграция на бежанците в България

На Национален форум за интеграция на бежанците (30 ноември 2021 г.) две български организации – Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив в партньорство с представителството на ВКБООН – започнаха съвместно разработване  на  Манифест за интеграция на

Национален форум „Съвместно пишем новите истории на интеграция на бежанците“

На 30 ноември 2021 Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи колектив и  Върховния комисариат на ООН за бежанците проведе традиционния годишен национален форум по въпросите за интеграцията на бежанците на тема „Съвместно пишем новите истории

Нов задълбочен анализ от NIEM подчертава неравномерното качество на законите и политиките за интеграция за притежателите на хуманитарен статут

Настоящи пропуски в правните и политическите рамки   Документът илюстрира как в прегледаните 10 държави от ЕС има значителна разлика в качеството на законите и политиките за интеграция, засягащи лицата с хуманитарен статут. Установено е също, че правните условия за

Програма с дейностите през ноември в бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани в София представя на вашето внимание Програма с дейностите за месец ноември. Бюрото се намира на ул. Христо Ботев 111 и е с работно време от 10:00 до 17:30ч. Програмата, както и

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 08/2021

Трети (осми) брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е  посветен на жените и принудителната миграция. Данни на ВКБООН за 2020 г. показват, че 47% от всички 84,2 милиона души, принудени да напуснат домовете си, са жени. В България

Финал на проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална за 2021 година

На 26 и 27 октомври 2021 с Обобщителен семинар беше поставен финала на проучването на нуждите на лицата, търсещи и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група за 2021 година. Семинарът представи резултатите от проучването като

Програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”  на Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”  на Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от