Новини и събития

Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

Отговорността за политиките за интеграция е преди всичко на държавите-членки. ЕС е създал голямо разнообразие от мерки за стимулиране и подкрепа на националните, както и на регионалните, местните власти и гражданското общество в техните усилия за насърчаване на интеграцията. Настоящият

Четвърти брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е четвртия от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците

Национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

На 18 ноември 2020 Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти култи колектив проведе национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“. В събитието взеха участие

ВКБООН стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят. Разработен в отговор на нуждите, изразени от студенти бежанци, сайтът UNHCR Opportunities има

Семинар „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд проведе семинар на тема „Български език като чужд

Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

На 21 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, Асоциация за развитие на София и Мулти култи колектив проведоха Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за

Участие в създаване на коалиция на заинтересовани страни за интеграция

Българският съвет за бежанци и мигранти участва в организационна среща за създаване на коалиция на местни заинтересовани страни, организирана от Асоциация за развитие на София по проект UnionMigrantNet, изпълняван в партньорство с КНСБ. Целта на местните коалиции за интеграция е

Покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия Проектите, финансирани в тази област, ще насърчават участието на бежанци и мигранти

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода юли – септември 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли–септември 2020г.   Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:   Актуална статистика за

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е третият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците