Новини и събития

16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

На 26 ноември 2019 се проведе 16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти. www.workinggroup.refugee-integration.bg

Oтворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

Представяме на вашето внимание отворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020: ∙ Приобщаващи и иновативни практики за интегриране на наскоро пристигнали мигранти в местните общности Повече информация и кандидатстване ∙

Информационен материал „Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие“

Представяме на вашето внимание Информационен материал „Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие“. Материлът е предназначен за членовете на новите общински съвети за да бъде фокусирано вниманието върху формирането на политиките, управлението и финансирането на интеграцията, както и

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ октомври 2019

Представяме на вашето внимание информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ No.5, /октомври 2019/. В изданието ще намерите информация за: ∙Брой лица с предоставена международна закрила за периода януари – октомври 2019г. Колко бежанци живеят в България? ∙Управление на интеграцията.

Коaлиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и с подкрепата на Представителството на ВКБООН в България проведе колиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“. Споделен беше ценен опит и бяха обсъдени бяха

Коалиционна среща “Oбучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България”

На 24 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и Представителството на Върховния комисариат за бежанците в България организира Коалиционна среща посветена на обучението по български език и ограмотяването на пълнолетни бежанци в България.

Среща за стратегическо планиране със заместник регионалния представител и оперативния мениджър на Представителството на ВКБООН за Централна Европа

На 23 октомври председателят на БСБМ проведе среща за стратегическо планиране с делегати от Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа г-н Йон Хоасетер – заместник регионален представител и г-жа Уалаа Абу Гарбие – регионален оперативен мениджър. В срещата участваха

Литературна вечер посветена на книгата на Халед Хосейни „Молитва към морето“

На 3 октомври  Българският съвет за бежанци и мигранти  организира Литературна вечер, посветена на книгата  на Халед Хюсеини „Молитва към морето“.  Книгата е вдъхновена от историята на Айлан Кюрди, тригодишното сирийско момченце, което се удави в Средиземно море през септември 2015,

Публична дискусия “Да направим 3 октомври европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“

На 3 октомври 2019, Кина Събева, председател на Български съвет за бежанци и мигранти взе участие в публична дискусия, организирана от Балкански институт по труда и социалната политика по инициативата „да направим 3 октомври  европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“.

Покана Литературна вечер на 3 октомври от 17:00 ч в Зала Виктория на Столична Библиотека, посветена на книгата „Молитва към морето“

В рамките на инициативата „Да направим 3 октомври европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“, Български съвет за бежанци и мигранти, съвместно с Балкански институт по труда и социалната политика отправят покана към вас за участие в Литературна вечер на 3