Новини и събития

Нов пакт за миграцията и убежището – Ново начало за политиката за миграция в Европа

На 23 септември Европейската комисия предложи нов Пакт за миграцията и убежището, който да обхваща всички различни елементи, необходими за цялостен европейски подход към миграцията. Той определя подобрени и по-бързи процедури в системата за убежище и миграция и балансира принципите

Информационна среща „Структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България“

На 17 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН в България и Мулти култи колектив проведе информационна среща за ролята на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България. В събитието участваха

Покана за участие в академичен сборник – Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) има удоволствието да отправи покана към представителите на академичната общност за публикуване на статия в академичен сборник по повод годишния национален форум „Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България“,

Новото издание на Български съвет за бежанци и мигтанти: Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура

Представяме на вашето внимание изданието „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“, разработено от Български съвет за бежанци и мигранти по проект финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците.       Изтеглете в PDF  

Онлайн форум Младежко предприемачество в контекста на мигранцията

Българският съвет за бежанци и мигранти, като член на мрежата МАГНЕТ представя на вашето внимание онлайн тематичен форум „Младежко предприемачество в контекста на миграцията“ На 27 август MAGNET ще бъде домакин на последен тематичен форум, който ще събере практици от

Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група онлайн през 2020 година

За първи път ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците извършва пилотно онлайн проучване и се надяваме да постигнем с ваша помощ възможно най-много търсещи закрила и бежанци, особено тези, които може да се нуждаят от подкрепа сега във времена,

Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

Представяме на вашето внимание Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход ,провеждана от Европейската комисия. Комисията започва обществена консултация в целия ЕС, за да събере мнения относно новите действия, които могат да бъдат предприети

Втори брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е вторият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците

Публикувана процедура за предоставяне на БФП по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

„Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на

Уебинар за проблемите на мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят

Български съвет за бежанци и мигранти като част от мрежата MAGNET – Migrant Acceleration for Growth – Network for Entrepreneurship Training  представя на вашето внимание уебинар  за проблемите на мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят. Уебинарът е част