Новини и събития

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода април – юни 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода април – юни 2020г. Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:   Статистика

Участие в Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше взето официално решение за учредяване на Асоциацията, определени бяха целите на сдружението

Анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция”

Представяме на вашето внимание анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция” за промотиране на хигиената и здравословния начин на живот сред търсещи и получили закрила лица разраборен по проект, съгласно Меморандум за разбирателство между Български

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лица с предоставен хуманитарен статут www.refugee.bg

 Български съвет за бежанци и мигранти стартира най-новият информационен уебсайт насочен към бежанците и предоставящ детайлна информация за правата и задълженията на новопризнатите бежанци и лицата с предоставен хуманитарен статут. Уебсайтът е достъпен на седем езика: български, английски, френски, арабски,

Куиз с награди по повод Световния ден на бежанеца

Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи отправят към вас покана за участие в онлайн куиз с награди по случай Световния ден на бежанеца. Проверете вашите знания и научете повече за бежанците по света, тяхната закрила и интеграция

Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ представен в Европейския уебсайт за интеграция(EWSI)

Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, издаван от БСБМ и Представителството на ВКБООН в България е вече представен в Европейския уебсайт за интеграция(EWSI). EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на

Miniila – мобила апликация за деца в миграция

Мобилната апликация Miniila е специално пригоденa за нуждите на непридружени деца в миграция, с акцент върху улесняване на достъпа до разбираема информация за специализирани услуги като подслон, храни и здравни услуги в района, в който се намират. Приложението също ги

Изследване от Комитета на регионите „Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа“

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание изследване публикувано на уебсайта на Комитета на регионите на Европейския съюз. Оригиналът на английски може да намерите тук. Като част от своята инициатива Градове и региони

Български съвет за бежанци и мигранти се присъедини към проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“

Българският съвет за бежанци и мигранти се присъедини към мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“, насочен към насърчаване на бързата интеграция на младите граждани на

Добра практика от Дания: Студенти бежанци (Student Refugees)

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив представят на вашето внимание информация за добра практика, публикувана на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI). Оригиналът на английски може да намерите тук. Държава: Дания Град: Копенхаген и други Организация: Студенти