Контакти

Български съвет за бежанци и мигранти

Офис 118, етаж 1

бул. Джеймс Баучер 76,

София 1407

Тел.: 02 427 17 43

 

bgrc@bulrefcouncil.org

www.bcrm-bg.org

 

20.07.2017