Институции и партньори –
Частен сектор

Catro България

Проект REST – Refugee Employment, Support and Training

Дейностите по проекта са консултантска помощ, семинари за придобиване на специфични знания за успешна трудова заетост и интернет платформа свързваща бежанците (търсещи работа, наето) и работодателите (ЧР, обучители, ръководители).

Повече информация на официална страница на проекта.

Проект COME IN – Competences in Enterprises on Integration

COME IN – Competences in Enterprises on Integration – е двугодишен проект съфинансиран от ЕС по програмата Erasmus+. Той има за цел да допринесе за ефективната интеграция на бежанците на европейския пазар на труда и да повиши компетенциите и желанието на работодателите да наемат и интегрират бежанци.

Повече информация на официалната страница на проекта.

Повече информация за Катро България: www.catrobg.com

Human in the Loop

Human in the Loop е социално предприятие, което наема на работа и обучава бежанци за предоставяне на аутсорсинг услуги. Това включва работа по категоризация и анотация на образи, анализ на данни и др., които се използват за целите на компютърното зрение и изкуствения интелект.

За повече информация: www.humanintheloop.bg

Cnet Group

Проект Refutools

Проекта цели да допринесе за намаляване на съществуващите социални бариери за бежанци и улесняване интеграцията им, както и подобряване достъпа до пазара на труда.

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЕКТА

За повече информация: www.whkt.de/refutools

 

03.09.2018