Международна закрила

МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА  включва статут на бежанец и хуманитарен статут според  Закона за убежището и бежанците чл. 1, ал. 2 и се предоставя от председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет съгласно Закона за убежището и бежанците  чл. 2, ал. 3.

Статут на бежанец

Хуманитарен статут

01.08.2017