SOS /// Информация за извънредни ситуации

ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Пандемията от коронавирус, застрашава всички жители на планетата – включително бежанците. В тази ситуация бежанците и търсещи закрила са сред най-уязвимите групи.

Информация за заинтересованите страни:

  • Сборник материали ,,Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19″, информация за достъп до територия на търсещите закрила, информация за здравни грижи на лицата потърсили и получили международна закрила [Изтегляне в PDF]
  • Информация за достъп до углуги в системата на здравеопазването
  • Бежанците и кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 [към статията]
  • Насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването
  • Информационни материли на английски, арабски, пащу, дари и фарси
  • Видеоматериали: Дистанционно обучение по български език от Български Червен кръст и Картиас София, Гореща телефонна линия на Български Червен кръст за бежанци

Информация за бежанци

  • Гореща линия на Български Червен кръст за бежанци на арабски, персийски, пащу, турски, английски и френски
  • Анимационни модули – Хигиена и превенция на COVID-19, миене на ръцете, маски и дистанция
  • Информация на седем езика за достъп до здравеопазване
17.02.2021