Информационен материл „Интеграция на бежанци в България“

януари 2019

 Актуална статистика за бежанците в България през 2018 година

 • Основни принципи на Наредбата за интеграция на бежанците
 • Отворена покана на МВР за финансиране на проекти по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС
 • Интеграция на децата бежанци в българските училища
 • Филмовия фестивал МЕНАР
 • Историята на един бежанец в България, създал успешна онлайн платформа

Изтегли в PDF

 

април 2019

 Актуална статистика за бежанците в България през 2018 година

 • Основни принципи на Наредбата за интеграция на бежанците
 • Отворена покана на МВР за финансиране на проекти по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС
 • Интеграция на децата бежанци в българските училища
 • Филмовия фестивал МЕНАР
 • Историята на един бежанец в България, създал успешна онлайн платформа

Изтегли в PDF

 

юни 2019

 • Етапи на осъществяване на споразумение за интеграция според Наредбата за интеграция
 • Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“
 • Инициативата #Regions4Integration – градове и региони за интеграция на Европейския комитет на регионите и Cities #WithRefuges – Световна кампания на ВКБООН за солидарни градове, приемащи бежанците
 • 20-ти юни – Световен ден на бежанеца
 • Отвъд преградите – книга за бежанците в България
 • „Самоличност“ – интерактивна изложба за Деня на бежанеца
 • Голям успех на първата за годината Трудова борса за бежанци и представители на бизнеса
 • Първата по рода си магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ и Студентска кръгла маса „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи закрила и бежанци – реалност и перспективи“

Изтегли в PDF

август 2019

-Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-август 2019

 • Общи положения в Наредбата за интеграция за бежанците и подготвителния етап за сключване на споразумение за интеграция
 • Възможности за финансиране на дейности за интеграция на бежанци: Покана за набиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция
 • Номинацията на кампания ИНТЕГРА на Асоциация за развитие на София за престижна награда в състезание между градове от ЕС за интеграция на граждани на трети държави
 • Сътрудничество с общини и местни власти: Представителят на Агенцията на ООН за бежанците в България с престижна награда от Асоциацията на българските градове и региони
 • Информационна сесия в Община Благоевград „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“
 • Интеграцията като шанс за развитие на бизнес климата: Подкрепа на мигранстското предприемачество
 • Информационна сесия за защита на човешките права

 Изтегли в PDF

 

октомври 2019

 • Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-август 2019
 • Общи положения в Наредбата за интеграция за бежанците и подготвителния етап за сключване на споразумение за интеграция
 • Възможности за финансиране на дейности за интеграция на бежанци: Покана за набиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция
 • Номинацията на кампания ИНТЕГРА на Асоциация за развитие на София за престижна награда в състезание между градове от ЕС за интеграция на граждани на трети държави
 • Сътрудничество с общини и местни власти: Представителят на Агенцията на ООН за бежанците в България с престижна награда от Асоциацията на българските градове и региони
 • Информационна сесия в Община Благоевград „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“
 • Интеграцията като шанс за развитие на бизнес климата: Подкрепа на мигранстското предприемачество
 • Информационна сесия за защита на човешките права

Изтегли в PDF

15.11.2019