Стартира приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти”

Започна приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти”, учебна 2019-2020 година, СУ “Св. Климент Охридски”. Документи се подават в стая 212, Ректорат, Северно крило до 25.09.2019 г. Събеседването с кандидатите е на 27.09.2019