Aкадемичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 01/2020

Представяме на вашето внимание първи брой на Академичния бюлетин „Бежанци: днес и утре“. Той има за цел да предостави актуална информация за различни аспекти на явлението принудителна миграция, включително международните стандарти за закрила на бежанците; информация за системите за убежище

Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) за Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020

Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти “. Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти

Kоронавирус: Комисията представя насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването

Представяме на вашето внимание Съобщение до медиите от Европейската комисия „Коронавирус: Комисията представя насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването“ На 16 април Комисията прие насоки относно прилагането на

Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия

Отчетът на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към НСМГУИ. В Плана за действие

Aнализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА“

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание анализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА“, който изследва какви политики и мерки

Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане”

Представяме на вашето внимание Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система

Покана за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19

Представяме на вашето внимание покана на Европейската младежка фондация към местни и национални младежки организации за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19. Приоритет ще бъде даден на пилотни дейности, които имат за цел да демонстрират

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г. В изданието ще намерите информация по следните теми: ▪Напредък на България през 2019 по програмата за презаселване на бежанци и