Онлайн курс „Предприемачество за мигранти и бежанци“

По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ)* Бългaрският съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание онлайн курс „Предприемачество за мигранти бежанци“ 19 април 2021 – 20 юни 2021. Курсът, изготвен от UNITAR в сътрудничество с UNCTAD,

Среща с новия представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България

На 29 март се състоя стратегическа  среща между новия представител на ВКБООН – Нарасимха Рао и председателя на БСБМ – Кина Събева. Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН ще продължат  партньорските си отношения за застъпничество и развитие на

Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери – опита във Франция

По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) Бългaрският съвет за бежанци и мигранти, като част от мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“ представя

Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

Български съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание анализа „Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4“. Този анализ е разработен в рамките на проекта V4NIEM от автори от четирите страни и целящ да

Компас за бежанци

Български съвет за бежанци и мигранти стартира Компас за бежанци, който представя на едно място информационни ресурси за интеграция на бежанците и предоставя възможност за онлайн консултация. Информираността и достъпът до информация са от съществено значение в процеса на интеграция

Онлайн събитие: KapaCITY – Подкрепа за интеграцията на чужденци на местно ниво

Конференция, озаглавена „Подпомагане на интеграцията на чужденци на местно ниво (KapaCITY), ще се проведе от 24 до 25 февруари 2021 г. онлайн (чрез Zoom). Конференцията е заключително събитие по проект KapaCITY, който е фокусиран върху подкрепата за интеграция на мигрантите

Бежанците и ваксинирането срещу COVID-19

Бежанците ще бъдат ваксинирани по реда и условията за българските граждани.  Те ще бъдат включени във фазите за ваксинация съгласно групата, към която принадлежат. Ваксинирането срещу COVID-19 e  препоръчително и ще се извършва от  общопрактикуващите лекари след изразено желание и

Digital Student Lab – новата платформа, представяща материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”

Българският съвет за бежанци и мигранти стартира платформата Digital Student Lab, в която ще се представят материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” по време на учебна практика, проведена в Представителството на

Покана за подаване на проекти от Службата на Върховния комисар за правата на човека

Доброволен доверителен фонд на ООН за съвременните форми на робство Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021 Повече информация >>>   Доброволен фонд на ООН за жертви на изтезания Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021 Повече информация >>>