Откриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани

На 17 септември се състоя официалното окриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани  – съвместна инициатива на Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст, Върховния комисариат на ООН за бежанците и „Пазари Възраждане“. Бюрото ще осигурява

Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“

На 14 септември Представителството на  ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, проведе Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“ за  представители на доставчици на финансови услуги и неправителствени организации. Семинарът разгледа въпроси свързани с улесняване на достъпа на бежанци

Уебинар на ASILE: Отговорът на ЕС на ситуацията с бежанците в Афганистан: Каква е ролята на Пакта на ЕС за миграцията и Глобалния договор на ООН за бежанците

7 септември @ 13:00 – 14:30 CET Линк за уебинара ще бъде предоставен след онлайн регистрация Този уебинар има за цел да разгледа основните политически отговори на ЕС на предизвикателствата, пред които са изправени бежанците и хората, търсещите международна закрила

Европейският пакет от политики за интеграция на бежанците: Планът за действие на ЕС за интеграция и приобщаване като инструмент за справяне с пропуските. Свързване на резултатите от НИЕМ с действията на ЕС от 2021 до 2027 г.

Предлагаме на Вашето внимание публикация на MPG, която изследва до каква степен политиките за интеграция на бежанци, анализирани в НИЕМ, са в съответствие с принципите, ценностите и целите на Плана за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027 г.)

Уебинар IRTS: Интеграция на бежанците чрез спорт ,,Включете всички!” 15 септември 2021, 13:00 – 14:30

Следващият уебинар на мрежата  Интеграция на бежанците чрез спорт „Включете всички!“   ще се проведе на 15 септември от 13.00 до 14.30 (Централноевропейско време). Две организации от Австрия и Румъния ще представят работата си със специфични целеви групи сред бежанците и

Въведение в международната закрила – обучение на новите членове на Бежанския консултативен съвет (БКС)

Обучението на новите членове на Бежанския консултативния съвет „Въведение в международната закрила“ беше организирано на 30 август. По време на обучението новите членове на БКС бяха запознати с общата тема за международната закрила и нейния глобален и национален контекст, както

Data and Figures Navigator – Навигатор за статистически данни

Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно лицата, потърсили и получили международна закрила в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ за периода април – юни 2020

В изданието ще намерите информация по следните теми:   ▪ Статистиката за България накратко: януари –  юни 2021 ▪ Глобална статистика за 2020 година – Доклад за глобалните тенденции на ВКБООН ▪ 20 юни – Световен ден  на бежанеца „Заедно

Коалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти, за интеграцията на бежанците и мигрантите в България

На 23 юни Български съвет за бежанци и мигранти Мулти Култи колектив и Представителството на  ВКБООН организираха “Kоалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти за интеграцията на бежанците и мигрантите в България”. Срещата предостави форум за представяне

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 07/2021

Брой 2 на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2021 г. е изготвен в сътрудничество между Мулти култи колектив (МКК), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) по проект „Столица на толерантността