Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

Български съвет за бежанци и мигранти представя на вашето внимание анализа „Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4“. Този анализ е разработен в рамките на проекта V4NIEM от автори от четирите страни и целящ да

Компас за бежанци

Български съвет за бежанци и мигранти стартира Компас за бежанци, който представя на едно място информационни ресурси за интеграция на бежанците и предоставя възможност за онлайн консултация. Информираността и достъпът до информация са от съществено значение в процеса на интеграция

Онлайн събитие: KapaCITY – Подкрепа за интеграцията на чужденци на местно ниво

Конференция, озаглавена „Подпомагане на интеграцията на чужденци на местно ниво (KapaCITY), ще се проведе от 24 до 25 февруари 2021 г. онлайн (чрез Zoom). Конференцията е заключително събитие по проект KapaCITY, който е фокусиран върху подкрепата за интеграция на мигрантите

Бежанците и ваксинирането срещу COVID-19

Бежанците ще бъдат ваксинирани по реда и условията за българските граждани.  Те ще бъдат включени във фазите за ваксинация съгласно групата, към която принадлежат. Ваксинирането срещу COVID-19 e  препоръчително и ще се извършва от  общопрактикуващите лекари след изразено желание и

Digital Student Lab – новата платформа, представяща материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”

Българският съвет за бежанци и мигранти стартира платформата Digital Student Lab, в която ще се представят материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” по време на учебна практика, проведена в Представителството на

Покана за подаване на проекти от Службата на Върховния комисар за правата на човека

Доброволен доверителен фонд на ООН за съвременните форми на робство Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021 Повече информация >>>   Доброволен фонд на ООН за жертви на изтезания Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021 Повече информация >>>

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

Мулти култи колектив в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН в България стартира програма за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти. Стажовете ще се проведат в периода 1 март и 30 април

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода октовмри – декември 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2020г.   Изтегли в PDF   Обратна връзка    Предишни броеве    В изданието ще намерите информация по следните теми:  

70 години закрила на хората, принудени да бягат Виртуална конференция по повод 70-годишнината от основаването на Върховния комисар на ООН за бежанците

Виртуалната академична конференция, „70 години закрила на хората, принудени да избягат“, ще се проведе на 18, 19, 21 и 27 януари като принос към изследванията и преподаването, очертани в Глобалния договор за бежанците. Тази конференция е съорганизирана от Глобалната академична

Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

Представяме на вашето внимание сборник „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“. Изданието включва статии относно закрилата и интеграцията на бежанците в динамичната ситуация на пандемията COVID-19.  Статиите в изданието са разработени от водещи експерти в сферата на