Новини и събития

Проучване на нуждите на лица, търсещи  или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският

Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Основната цел на събитието беше да събере представители на всички заинтересовани страни, които имат роля

Покана от ЕК за набиране на проектни предложения за финансиране на дейности в областта на интеграцията и легалната миграция

В изпълнение на Годишната работна програма за дейности на Съюза за 2018 по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020 г., Европейската комисия публикува процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от

Среща с кмета на община Свищов

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти Кина Събева участва в среща на представителя на ВКБООН Матайс льо Рут и кмета на община Свищов Генчо Генчев. Срещата е поредна в  инициативата на Матайс льо Рутс  за обсъждане с кметове

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools).

На 19 юни Синет Груп в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти организира конференция Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“. Конференцията се организира по повод представянето на

Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена закрила в България“

На 12 юни 2018г. в сградата на представителството на Европейската комисия в България се проведе Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена международна закрила в Република България“. Събитието беше организирано от Български Съвет за

Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“

На 7 и 8 юни беше проведен Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“.  Форумът беше организиран от Български съвет за бежанци и мигранти, Върховния комисариат на ООН за бежанците и

Среща в парка

Харесваш ли танците от Близкия Изток? Мелодията от струните на инструменти от Изтока? Или ястията, богати на подправки и с наситен вкус? Каним те на среща в парка, където заедно да се потопим в магията на източната култура и да

Участие в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

Представителят на ВКБООН в България, г-н Матайс льо Рут и председателят на Български Съвет за бежанци и мигранти, г-жа Кина Събева участваха в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините на 26 и 27 април 2018. По