Новини и събития

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция

Информационна сесия в Община Брезник

На 28 ноември Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха информационна сесия „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“ в Община Брезник. Участие в сесията взеха и представители на местната власт от Трън,

„Пътят напред“ – Документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕКРЕ) и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) публикуваха „Пътят напред – документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027 „. Документът разглежда предложенията, които са

Възможности за финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти по програма UIA

Програмата UIA: URBAN INNOVATIVE ACTIONS, включваща финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти е отново отноврена за кандидатване за общини. Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 Повече информация на официалния сайт на програмата. С примерни проекти по

Проучване на нуждите на лица, търсещи  или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският

Форум „Местна интеграция на бежанци: възможности за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Основната цел на събитието беше да събере представители на всички заинтересовани страни, които имат роля

Покана от ЕК за набиране на проектни предложения за финансиране на дейности в областта на интеграцията и легалната миграция

В изпълнение на Годишната работна програма за дейности на Съюза за 2018 по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020 г., Европейската комисия публикува процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от

Среща с кмета на община Свищов

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти Кина Събева участва в среща на представителя на ВКБООН Матайс льо Рут и кмета на община Свищов Генчо Генчев. Срещата е поредна в  инициативата на Матайс льо Рутс  за обсъждане с кметове

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools).

На 19 юни Синет Груп в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти организира конференция Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“. Конференцията се организира по повод представянето на