Новини и събития

Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане”

Представяме на вашето внимание Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система

Покана за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19

Представяме на вашето внимание покана на Европейската младежка фондация към местни и национални младежки организации за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19. Приоритет ще бъде даден на пилотни дейности, които имат за цел да демонстрират

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г. В изданието ще намерите информация по следните теми: ▪Напредък на България през 2019 по програмата за презаселване на бежанци и

Покана за набиране на проекти по European Social Catalyst Fund

Представяме на вашето внимание покана за набиране на проекти по European Social Catalyst Fund, насочени към най-належащите предизвикателства в ЕС, включително миграцията. Целта на ЕSCF е да предостави подкрепа и изграждане на капацитет за разработване на планове за социални иновации.

ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси.

Информационни материали на английски: 1. Симптоми на COVID (Изтегляне на брошурата в PDF ) 2.Спиране на разпространението (Изтегляне на брoшурата в PDF) 3.Rеспираторни вируси, включително COVID-19: методи за откриване, профилактика, реакция и контрол 4.Съвети за обществото и разбване на митове

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“

На 6 март Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи Колектив и Представителството на ВКБООН в България организираха партньорска среща на тема „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“. По време на срещата беше

Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци

На 28 февруари Български съвет за бежанци и мигранти участва в Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци, организирана от Бежанско мигрантската служба на Български Червен кръст. По време на сесията бяха представени ключови дейности свързани с

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“

На 11 февруари Български съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи организираха Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“. На срещата беше обсъдена инициативата за регистриране на

Академичният портал, посветен на принудителната миграция

Представяме на вашето внимание Академичният портал, посветен на принудителната миграция, имащ мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България. Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от