Новини и събития

Напредъка на България по програмата за презаселване на бежанци

Напредъка на България, като нова страна участваща в програмата за презаселване на бежанци през 2018 и 2019 година е представен в най-новите инфо графики на мрежата SHARE, координирана от Международната католическа комисия за миграцията (ICMC), както и приноса на Български

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ – декември 2019

Представяме на вашето внимание поредния кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, декември 2019. Ще намерите информация за: ∙Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-ноември 2019 ∙Възможности за финансиране на дейности свързани с интеграция на бежанци и

Oткриваща среща по проекта RefuIn – иновативен инструмент за интеграция на бежанци

На 18 и 19 декември 2019  Български съвет за бежанци и мигранти участва в откриваща среща по проекта RefuIn – иновативен инструмент за интеграция на бежанци. Водещ партньор по проекта е Cresces в Лисабон, а национални партньори са Български съвет

Британският опит в интеграцията на бежанците – Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания

Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Amber Initiatives и неправителствени организации от Гърция, Турция, Словения, Италия и Португалия организира  посещение за обмяна на опит на тема „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания. В продължение на

Интеркултурна вечер „Овластяване на млади лидери – мигранти, бежанци и българи“

На 4 декември се проведе заключителното събитие по проект Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери с интеркултурна вечер „Овластяване на млади лидери – мигранти, бежанци и българи“, организирана от Мулти Култи в партньорство с

16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

На 26 ноември 2019 се проведе 16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти. www.workinggroup.refugee-integration.bg

Oтворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

Представяме на вашето внимание отворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020: ∙ Приобщаващи и иновативни практики за интегриране на наскоро пристигнали мигранти в местните общности Повече информация и кандидатстване ∙

Информационен материал „Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие“

Представяме на вашето внимание Информационен материал „Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие“. Материлът е предназначен за членовете на новите общински съвети за да бъде фокусирано вниманието върху формирането на политиките, управлението и финансирането на интеграцията, както и

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ октомври 2019

Представяме на вашето внимание информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ No.5, /октомври 2019/. В изданието ще намерите информация за: ∙Брой лица с предоставена международна закрила за периода януари – октомври 2019г. Колко бежанци живеят в България? ∙Управление на интеграцията.

Коaлиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и с подкрепата на Представителството на ВКБООН в България проведе колиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“. Споделен беше ценен опит и бяха обсъдени бяха