Новини и събития

Mеждународна среща по проект “ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица”

На 10 септември Български съвет за бежанци и мигранти взе участие в международната среща по проект “ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица” заедно с делегати от Международната федерация на Червения кръст и червеният

Възможност за финансиране в рамките на Европейският корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност предоставя безвъзмездни средства за дейности, извършвани от доброволчески екипи, със специален акцент върху тематичните приоритети, определени всяка година на равнище ЕС. За 2018 г. заявленията за финансиране по настоящото действие се очаква да адресират приоритети, които

Стартира приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Започна приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, учебна 2019-2020 година, СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в стая 212, Ректорат, Северно крило до 25.09.2019 г. Събеседването с кандидатите е на 27.09.2019

Предстояща процедура за набиране на проекти, свързани с интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

Представяме на вашето внимание предстояща процедура за набиране на проекти, свързани с интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020. За бюджетна 2020 г. поканите за предложения ще бъдат отворени през ноември 2019 г. Общо 29 милиона евро ще

Покана за набиране на проекти по ФУМИ

Представяме на вашето внимание покана за набиране на проекти за финансиране по Фонд Убежище, миграция и интеграция по следните приоритети: ▪ Насърчаване на интеграцията на лица, нуждаещи се от закрила чрез частни схеми за спонсорство ▪ Социална ориентация на новопристигналите

#Regions4Integration: какво казват местните власт в Европа за интеграцията na бежанците и мигрантите

В това видео можете да видите какво казват кметове и други местни власти в Европа за интеграцията на бежанците и мигрантите.  Инициативата „Градове и региони за интеграция“ предоставя политическа платформа на европейските кметове и регионални лидери за демонстриране на положителни

Среща с проф. Любомир Лазов по проект „Бежанците са родители“

На 16 юли 2019 председателят на  Български съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева проведе среща с проф. Любомир Лазов в Технически Университет Габрово. По време на срещата беше представен проекта „Бежанците са родители“ като бяха обсъдени възможности за

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, юни 2019

Представяме на вашето внимание поредния кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, юни 2019. Ще намерите информация за: Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-май 2019г. Етапи на осъществяване на споразумение за интеграция според Наредбата за интеграция

Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“

На 11 юни Български съвет за бежанци и мигранти съвместно с Върховния комисариат за бежанците към ООН и Община Пловдив организира национален семинар на тема „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие” по повод световния ден на бежанеца. Събитието

Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“

На 11 юни Български съвет за бежанци и мигранти съвместно с Върховния комисариат за бежанците към ООН и Община Пловдив организира национален семинар на тема „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие” по повод световния ден на бежанеца. Събитието