Информационни ресурси

Библиотека

Маппинг системата на интеграционни дейности бежанци в България, свързани програми, проекти и достъп до права за поощряването за създаването на подкрепяща среда.

Академичен портал „Принудителна миграция и бежанци“

База данни за основните заинтересовани страни по интеграция на бежанците в България, включително информация за лица за контакт в различните области на  интеграционна политика и практика.

Информационна система за работни места, предлагани за бежанци

НИЕМ – Мониторинг и оценка на интеграцията

Онлайн портал на членовета на работна група по интеграция

Абониране за информационни материали и експресни новини

 

30.07.2019